سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
[ چون خبر غارت بردن یاران معاویه را بر أنبار شنید خود پیاده به راه افتاد تا به نخیله رسید . مردم در نخیله بدو پیوستند و گفتند اى امیر مؤمنان ما کار آنان را کفایت مى‏کنیم . امام فرمود : ] شما از عهده کار خود بر نمى‏آیید چگونه کار دیگرى را برایم کفایت مى‏نمایید ؟ اگر پیش از من رعیت از ستم فرمانروایان مى‏نالید ، امروز من از ستم رعیت خود مى‏نالم . گویى من پیروم و آنان پیشوا ، من محکومم و آنها فرمانروا . [ چون امام این سخن را ضمن گفتارى درازى فرمود که گزیده آن را در خطبه‏ها آوردم ، دو مرد از یاران وى نزد او آمدند ، یکى از آن دو گفت : من جز خودم و برادرم را در اختیار ندارم ، اى امیر مؤمنان فرمان ده تا انجام دهم امام فرمود : ] شما کجا و آنچه من مى‏خواهم کجا ؟ [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

دسته بندی موضوعی یادداشتها
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :17
بازدید دیروز :20
کل بازدید :50454
تعداد کل یاداشته ها : 63
99/9/13
5:7 ص
مشخصات مدیروبلاگ
 
فرهنگ شیرزادی[34]
خداوندا من چیزی نمی بینم آینده پنهان است ولی آسوده ام چون تو را می بینم و تو همه چیز را

خبر مایه
لوگوی دوستان
 

کارآفرینی

فصل اول

1.        د رمسابقه زندگی کدام گروه به درآمد متوسط و رفاه نسبی قانع هستند - یا اهداف بلندی ندارند-؟

الف- تماشاچیان ●ب- بازندگان ج- برندگان د- هر سه مورد

2.        در مسابقه زندگی کدام گروه از موفقیت و پذیرش مسئولیت می ترسند؟

●الف- تماشاچیان ب- بازندگان ج- برندگان          د- هر سه مورد

3.       شیوه درست فکر کردن و زندگی کردن را   ...    گویند.

الف: هدف    ب : خلاقیت        ●ج: موفقیت       د: برنامه ریزی

4.       ابعاد موفقیت عبارتند از:

الف- بعد فردی و اجتماعی    ب- بعد سازمانی و اجتماعی        ج- بعد فردی ، سازمانی  د- بعد روانی ، اجتماعی

5.       جمله زیر بیانگر کدام عامل موفقیت می باشد.

(( کوشش قضا را سبب می شود))    بزرگمهر

الف- راضی نبودن به وضع موجود       ب- خواستن رمز موفقیت ●ج- استفاده از فرصتها    د- اشتیاق

6.   دو مورد از روشهای پرورش خلاقیت عبارتست از :

                      ا- .....................     2- .........................

7.                       خواستن واقعی ¬  .................    ¬ ................    ¬  نتیجه

8.                       معنی واقعی شانس ، استفاده درست از فرصت ها ست . (ص)

فصل دوم

9.   وضعیت استخدامی امروز با گذشته جه تفاوتی دارد؟

الف: مطمئن تر شده ب: تفاوتی نکرده ●ج : امکان استخدام دائمی کمتر شده       د: امکان استخدام دائمی وجودندارد

کدام یک از دلایل از بین رفتن بعضی از مشاغل به مرور زمان است؟
الف: سرعت تغییر و پیشرفت در امکانات و فن آوری      ب: تغییر نیازها و احتیاجات مردم

ج: ماشینی شدن بعضی از کارها                                ●د: هر سه مورد

10.    عصری که در آن زندگی می کنیم چه نام دارد؟

الف: عصر صنعت       ب: عصر کشاورزی

●ج: عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی               د: عصر کامپیوتر

11.                        کدام یک جزو مشاغل عصر اطلاعات نمی باشد؟

●الف- مهندس مکانیک            ب- مهندس کامپیوترج- کارشناس جرایم اینترنتی    د- الف و ب

12.    برنامه ریزی مسیر شغلی یعنی: .........( پیش بینی و انتخاب شغل برای آینده)

13.   شما پس از اتمام تحصیلات چه گزینه هایی پیش رو دارید؟

1- .........    2- ..........   3- ................    4-  ..............

14.   کدام یک از دلایل انتخاب کسب و کار شخصی نمی باشد؟

الف- داشتن زندگی و شغل مستقل               ب- تنوع بیشتر در کار

ج- استفاده بیشتر از توانایی ها و مهارتها        ●د- اختصاص زمان بیشتر  به کار کردن

15.   خویش فرما کسی را استخدام نمی کند .(ص)

فصل سوم

16.   مهمترین دلیل عمده راه اندازی کسب و کار ............ (کسب سود)  برای حفظ موجودیت و ابقای خویش است.

17.   تعداد کارکنان معمولاٌ در کسب و کار کوچک .......   نفر است مانند  ...........

18.   تعداد کارکنان معمولاٌ در کسب و کار متوسط .......   نفر است مانند  ...........

19.   تعداد کارکنان معمولاٌ در کسب و کار بزرگ  .......   نفر است مانند  ...........

20.   سهم کسب وکارهای ... جهان در بازار اشتغال بیشتر از سهم کسب و کارهای .... است .

●الف- کوچک – بزرگ ب- کوچک – متوسط        ج- بزرگ – کوچک            د- متوسط – بزرگ

21.       فروشگاههای زنجیره ای رفاه جزء چه نوع کسب و کار می باشد.

الف: کسب وکار کوچک          ب: کسب وکار متوسط    ●ج: کسب وکار بزرگ       د: کسب وکار خود

22.       کدامیک از دلایل زیر جزء مزایای کسب و کار خانگی است.

الف: بالابردن هزینه راه اندازی            ب: بالابردن میزان ریسک  ج: تناسب با اقشار مختلف           د: عدم امکان کردن پاره وقت

23.    کدام یک از مزایای کسب و کار خانگی نمی باشد؟

●الف- نیاز به مجوز    ب- هزینه راه اندازی کمتر                        ج- ساعات کاری انعطاف پذیر        د- میزان ریسک کمتر

24.       کدام یک از مزایای کسب و کار اینترنتی نمی باشد؟

الف- 24 ساعته باز است.                                           ب- مشتریان در سراسر دنیا پراکنده اند.

ج- امکان استفاده از صوت و تصویر وجود دارد.             ●د- فقط مخصوص محصولات خاص است.

25.       برای فروش محصول منحصر به فردی که در سایر نقاط جهان وجود ندارد بهترین روش .... است.

●الف- کسب و کار اینترنتی    ب- کسب و کار خانگی    ج- کسب و کار بزرگ

 د- کسب و کار متوسط

26.   در سایت اینترنتی یک اسم منحصر به فرد به نام اسم .........( دمین ) دارد .

27.       نام اینترنتی هر سایت را ........... ( Domain )  گویند.

28.       کدام یک از پسوند های زیر معرف سایت هایی با فعالیت های تجاری است؟

●الف-  com  ب- gov ج- edu  د-  org

29.       در آدرس اینترنتی پسوند edu و gov به ترتیب مربوط به سایتهای ... و ... می باشد.

الف-  آموزشی – تجاری        ●ب- آموزشی – دولتی  

ج- تجاری – دولتی                د- تجاری - آموزشی

فصل چهارم

30.       ایده فرش ماشینی جزو کدام زمینه کارآفرینی بوده است؟

الف- سازماندهی مجدد یک صنعت                   ●ب- ارائه روش جدید برای تولید

ج- ارائه یک محصول جدید                               د- تهیه مواد اولیه جدید

31.       نکات برجسته تعریف کارآفرین عبارتست از :

1- ......................... ( کسب و کار جدید)

2- ......................... ( خلاقیت و نوآوری )

3- ......................... ( ریسک یا خطر کردن )

32.       فردی که  قابلیت استفاده و مقرون به صرفه بودن  محصول را بررسی می کند ... است.

الف- خلاق               ب- مخترع                      ●ج- نوآور                       د- کارآفرین

33.       کدام ترتیب برای یک تولید کارآفرینانه صحیح است؟

●الف- خلاق¬ مخترع ¬ نوآور ¬ کارآفرین             ب- خلاق ¬ نوآور ¬ کارآفرین ¬ مخترع

ج- سرمایه گذار ¬ خلاق ¬ مخترع ¬ کارآفرین      د- خلاق ¬ نوآور ¬سرمایه گذار ¬ مخترع

34.       کدامیک در مورد کارآفرینان صحیح می باشد؟

الف- در گذشته زندگی می کنند.                    ب- تهدید گرا هستند

●ج- فرصت گرا هستند.                                  د- علاقه به ثبات دارند.

35.       کدام یک جزو ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان نمی باشد؟

الف- نظام آموزشی              ب- تحصیلات                  

ج- جایگاه اجتماعی               ●د- نیاز به موفقیت

36.       این عقیده که " موفقیت فرد در اثر تلاش و کوشش خود فرد می باشد  " نشاندهنده کدام ویژگی است؟

الف- تحمل ابهام                   ب- استقلال طلبی                     

●ج- مرکز کنترل درونی                      د- مخاطره پذیری

37.       کارآفرین بدنبال مخاطره معتدل و حساب شده است. (ص)

38.    «تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی به قصد موفقیت در موقعیت های رقابتی» نشان دهنده کدام ویژگی کارآفرینان است؟

الف- تحمل ابهام       ب- استقلال طلبی          ●ج- نیاز به موفقیت         د- مخاطره پذیری

39.       ویژگی "استقلال طلبی" را با کدام یک از عبارات زیر می توان تعریف کرد؟

الف- رئیس خود بودن                        ب- کنترل بر سرنوشت خویش      ●ج- الف و ب      د- هیچگدام

40.    « پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی از زندگی و انجام کاری بدون اطمینان از موفقیت آن » نشان دهنده کدام ویژگی کارآفرینان است؟

●الف- تحمل ابهام     ب- مرکز کنترل درونی     ج- نیاز به موفقیت           د- مخاطره پذیری

41.       تاثیر والدینی با شغل آزاد در علاقه فرد به کارآفرینی ، نشاندهنده کدام ویژگی است؟

الف- جایگاه اجتماعی                        ب- تحصیلات                   ●ج- الگوی نقش             د- تجربه کاری

42.       انواع کارآفرینی عبارتست از : 1- ............   2- .............

43.       به فردی که در یک سازمان از قبل ایجاد شده تغییرات و نوآوری بوجود آورد ... گویند.

الف- کارآفرین فردی              ب- کارآفرین سازمانی     ●ج- سازمان کارآفرین                  د- ب و ج

44.       به سازمانی که در آن همه کارکنان می توانند در نقش کارآفرین انجام وظیفه کنند ، سازمان ... گویند.

●الف- کارآفرین         ب- بوروکراتیک                ج- سنتی                       د- الف و ب

45.       کدام یک در مورد کارآفرین اجتماعی یا ارزشی صحیح است؟

الف- به دنبال ثروت نیست.                 ب- هدفش ایجاد تغییرات مثبت در جامعه است.

ج- در جامعه ایجاد ارزش می کند.                   ●د- هر سه مورد

فصل پنجم

46.       هنگامی که محصولی تولید شود و سپس به دنبال یافتن بازار باشیم روش ... (محصول محور) گویند.

47.       هنگامی که ابتدا نیاز بازار سنجیده شود و سپس به دنبال تولید باشم روش ... ( بازار محور ) گویند.

48.       شکل های کسب و کار عبارتند از: 1- .... 2- .... 3- ....

49.       کدام یک در تعیین انتخاب محل کسب و کار مهم است؟

الف- محل تامین مواد خام      ب- نزدیکی به بازار          ج- عرضه نیروی کار         ●د- هر سه مورد

50.        مزایای صرفه جویی ناشی از تمرکز در انتخاب محل کسب و کار چیست؟

الف- دسترسی به نیروی کار ماهر                                                      ب- حضور مشتریان بیشتر

ج- هزینه و زمان کمتر در حمل و نقل                                                   ●د- هر سه مورد

 

فصل ششم

51.       چهار عنصر بازاریابی 4P عبارتند از : 1- ... 2- ... 3-... 4- ...

52.       مشتریان را از نظر بازاریابی به کدام دسته ها می توان تقسیم بندی کرد؟

الف – سن               ب- طبقه اجتماعی - فرهنگ و مذهب

ج- محل                               د- هر سه مورد

53.       انواع تحققات بازاریابی عبارتند از :

الف –  میدانی          ب- کتابخانه ای               ج- پرسشنامه ای                        ●د- الف و ب

54.       کدامیک از مزایای تحقیق میدانی است؟

●الف – اطلاعات به روز و جدید است.  ب- هزینه بالایی دارد      

ج- هزینه کمتری می برد.                               د- زمان بیشتری می برد.

55.       کدامیک در مورد تحقیق کتابخانه ای صحیح است؟

الف – اطلاعات متناسب با اهداف نمی باشد.               ب- هزینه کمتری می برد .

ج- زمان بیشتری می برد .                                         ●د- الف و ب

56.       به تحقیق کتابخانه تحقیق ... نیز می گویند.

الف – اولیه              ●ب- ثانویه                      ج- هردو             د- هیچکدام

57.       کدامیک جزو روشهای جع آوری اطلاعات در تحقیق میدانی می باشد؟

الف – پرسشنامه      ب- مجلات و روزنامه ها    ج- نظر سنجی    د- الف و ج

58.       در کدام نوع از سوالات می توان اطلاعات را با جزئیات بیشتری بدست آورد.

●الف- سوالات باز      ب- سوالات بسته                        ج- هردو د- هیچکدام

59.       در کدام نوع از سوالات می توان پاسخهای خاص و محدودی بدست آورد .

الف- سوالات باز       ●ب- سوالات بسته          ج- هردو د- هیچکدام

60.       کدام یک جزو چهار قانون طلائی محصول نمی باشد؟

الف- بازار محور باشید نه محصول محور                       ●ب- به کلیات محصول توجه شود.

ج- منحنی عمر محصول را بشناسید.               د- محصول تولیدی متفاوت با محصول رقیبان باشد.

 

61.    مقدار محصولات مورد نیاز مصرف کنندگان را ... و مقدارمحصولاتی که تولید کنندگان برای فروش تولید کنند ، ... گویند. ( تقاضا – عرضه )

62.    مقداری که مصرف کنندگان می خواهند خرید کنند میزان ... و مقداری که تولید کنندگان می خواهند بفروشند میزان ... را نشان می دهد. ( تقاضا – عرضه )

63.       تنها عنصر بازاریابی که درآمد ایجاد می کند ... است.( قیمت )

64.       هر چه قیمت محصولی کاهش یابد میزان تقاضا ... و میزان عرضه ... می یابد.

●الف- افزایش – کاهش         ب- افزایش – افزایش     

ج- کاهش – افزایش  د- کاهش – کاهش

65.       قیمت تعادل از برخورد منحنی های ........ و ........ تعیین می شود. (عرضه و تقاضا)

66.       نقطه ای که تولید کنندگان و مصرف کنندگان بر آن توافق دارند ........ گویند. (تعادل )

67.       قیمت گذاری مخرب را قیمت گذاری .............   نیز می نامند . ( شکاری )

68.       اگر محصولات تولیدی مشابه سایر تولید کنندگان بازار باشد از کدام روش قیمت گذاری استفاده می شود؟

●الف- بازار محور       ب- محصول محور            ج- بالاتر از هزینه د- تبعیض در قیمت

69.       اگر محصول تولیدی رقیبی نداشته باشد از کدام روش قیمت گذاری استفاده می شود؟

الف- بازار محور        ب- محصول محور            ●ج- بالاتر از هزینه           د- تبعیض در قیمت

70.       در کدام نوع قیمت گذاری های زیر قیمت کالا یا خدمات ابتدا کم بوده و پس از مدتی بالا برده می شود؟

الف- نفوذی             ب- گران ج- مخرب            ●د- الف و ج

71.       در کدام نوع قیمت گذاری های زیر قیمت محصولات ابتدا بالا بوده و پس از مدتی کاهش می یابد؟

الف- نفوذی             ●ب- گران           ج- مخرب            د- الف و ج

72.       کدام نوع قیمت گذاری زیر برای محصولاتی با تکنولوژی جدید معمول است؟

الف- نفوذی             ب- گران ●ج- مخرب          د- الف و ج

73.       کدام نوع از قیمت گذاری های زیر غیر قانونی است؟

الف- نفوذی             ب- گران ●ج- مخرب          د- الف و ج

74.       در کدام نوع از قیمت گذاری های زیر هدف خارج کردن رقبا از بازار است؟

الف- نفوذی             ب- گران ●ج- مخرب                      د- الف و ج

75.       در کدام نوع از قیمت گذاری های برای شرکت هایی که برای اولین بار وارد بازار می شوند مناسب است؟

●الف- نفوذی            ب- شکاری         ج- مخرب            د- با توجه به رقیب

76.       در کدام رسانه تبلیغاتی بالا بودن هزینه آن مهمترین عیب آن است؟ ( تلویزیون و سینما)

77.       در کدام رسانه تبلیغاتی مخاطبین یکبار فقط آن را خوانده و پویایی و تحرک ندارد؟(روزنامه و مجلات )

 

78.       کدام کانال توزیع سریع تر است؟ج: تولید کننده مصرف کننده

فصل هفتم

79.        فرآیند ایجادهر چیز جدیدی که قبلا" وجود نداشته:

●الف- خلاقیت                      ب- نوآوری         ج- ابتکار                        د- ارزش

80.        خلاقیت = ...........  + ............

81.        نوآوری = ............ + ............

فصل هشتم

82.       اولین گام برای موفقیت در فروش چیست؟

●الف- عشق به کار و نگرش مثبت

ب- ظاهر آراسته

ج- صبر و شکیبایی

د- بازاریابی

83.       کدامیک از صفات زیر مشتری را شگفت زده و متحیر می کند؟

الف- ظاهر آراسته                ب- صبر و حوصله           

ج- دقت و دوراندیشی           ●د- ابتکار ونوآوری مثبت در روابط

فصل نهم

84.       فن ثبت ، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک موسسه را ... گویند.

الف- دفتر روزنامه                 ب- دفتر کل                   

●ج- حسابداری                     د- معادله حسابداری

85.       کدامیک صحیح است ؟

الف – دارایی = بدهی + سرمایه                               ب- سرمایه = بدهی + دارایی

ج- سرمایه = بدهی – دارایی                         ●د- الف و ج

86.       کدامیک میزان سرمایه را افزایش می دهند؟

الف- دارایی             ب- سرمایه                     ●ج- درآمد                      د- هزینه

87.       کدامیک میزان سرمایه را کاهش می دهد؟

الف- دارایی             ب- سرمایه                     ج- درآمد                        ●د- هزینه

88.        فهرستی از تمام دارایی ها ، بدهی ها و سرمایه یک واحد تجاری در یک تاریخ معین را ... گویند.

الف- تراز آزمایشی               ●ب- ترازنامه      

ج- صورت سرمایه                  د- صورت سود و زیان

89.        کدامیک بیانگر خلاصه ای از درآمدها و هزینه ها می باشد؟

     الف- تراز آزمایشی     ب- ترازنامه                    ج- صورت سرمایه                        ●د- صورت سود و زیان

90.       کدامیک فهرستی از تمامی حسابهای دفتر کل و مانده آنهاست؟

        ●الف- تراز آزمایشی            ب- ترازنامه                   

           ج- صورت سرمایه             د- صورت سود و زیان

فصل دهم

91.       "توانایی انجام دادن کار با کمک دیگران " را  .... گویند.

●الف- مدیریت           ب- سازماندهی              ج- کنترل و نظارت                       د- برنامه ریزی

92.       " تعیین هدف برای آینده و تعیین روش و وسایل دستیابی به هدف " را ... گویند.

الف- مدیریت ب- سازماندهی              ج- کنترل و نظارت           ●د- برنامه ریزی

93.       انواع برنامه ریزی بر حسب زمان عبارتست از : 1- .... 2- ..... 3- .....

94.       برنامه هایی که تا یک سال طول بکشند  برنامه ریزی ... گویند.

●الف-کوتاه مدت                   ب- میان مدت                              ج- بلندمدت                    د- طولانی

95.       به برنامه هایی که از یک تا 5 سال باشد برنامه ریزی ... گویند.

الف-کوتاه مدت                     ●ب- میان مدت                            ج- بلندمدت                    د- طولانی

96.       کدامیک از وظایف مدیران به ایجاد انگیزه در کارکنان و افزایش کارآمدی آنان می انجامد؟

●الف- هدایت و رهبری           ب- سازماندهی             

ج- کنترل و نظارت                 د- برنامه ریزی

97.       پائین ترین سطح سلسله مراتب نیازها از نظر مازلو چیست؟

الف- امنیت             ب- احترام                      ●ج- فیزیولوژیک              د- خودشکوفایی

98.       بالا ترین ترین سطح سلسله مراتب نیازها از نظر مازلو چیست؟

الف- امنیت                 ب- احترام                 

ج- فیزیولوژیک                     ●د- خودشکوفایی

99.       "انتخاب یک راه حل مسئله از میان راههای مختلف " را ... گویند.

●الف- تصمیم گیری               ب- سازماندهی             

ج- کنترل و نظارت                 د- برنامه ریزی

100.       ارتباطات بر خواسته از ضوابط و روابط تعریف شده در سازماندهی را .... ( ارتباط رسمی) گویند.


91/2/18::: 2:5 ص