سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و فرمود : ] مرگ نزدیک است و همصحبتى دنیا اندک . [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

دسته بندی موضوعی یادداشتها
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :17
بازدید دیروز :20
کل بازدید :50454
تعداد کل یاداشته ها : 63
99/9/13
5:3 ص
مشخصات مدیروبلاگ
 
فرهنگ شیرزادی[34]
خداوندا من چیزی نمی بینم آینده پنهان است ولی آسوده ام چون تو را می بینم و تو همه چیز را

خبر مایه
لوگوی دوستان
 

بسمه تعالی

نمونه سوالات بهداشت و ایمنی کار         هنرستان کارودانش فارابی

هنرآموزان محترم پاسخ صحیح سئوالات را از کتاب استخراج نمایید:

1

قدیمی ترین روش دفع زباله چیست؟

الف:سوزاندن         ب:کودسازی        ج: انباشتن    د:دفن بهداشتی

 

2

عمر کاری چه مقدار از عمر زندگی معمولی را تشکیل می دهد؟

الف:نصف عمر      ب:دو سوم از عمر      ج:یک سوم از عمر     د:دو پنجم از عمر

 

3

شدت منبع نورانی با کدام واحد زیر بیان می شود؟

الف:شمع           ب:لومن         ج:لوکس         د:استیلب

4

بیماری آب مروارید مربوط به کدام عضو از بدن می باشد؟

الف:قلب          ب: ریه(شش)             ج:پوست             د:چشم

5

جهت جلوگیری از بازتاب صدا از مواد خاصی به نام ........................   استفاده می شود که انرژی صوتی را تبدیل به انرژی حرارتی می کند.

الف:جاذب صدا         ب:مانع صوتی             ج:عایق صوتی            د:گوش حفاظتی

6

مواد اولیه اصلی برای ساختن صابونها کدام است؟

الف:چربیها و خاکستر     ب:چربیها و قلیاییها      ج:دودسیل بنزن و خاکستر       د:دودسیل بنزن و قلیاییها

7

در میان افرادی که در معرض گرد و غبار ........................قرار دارند ، زخمهای معده و اثنی عشر بیش از سایر افراد است.

الف:سیمان           ب:پنبه             ج:پشم                      د: نشاسته

8

ذرات مایعی که در نتیجه تمیز شدن مایعات ایجاد می شوند .................... می نامند.

الف:مه               ب:دمه             ج: خاک                 د: دود

9

سطح نشیمنگاه نباید از ...............سانتی متر مربع بیشتر باشد.

الف:45                ب:15               ج:25                   د:35

10

محل آبخوری در کارگاهها باید حتی المقدور نزدیک چه مکانی باشد؟

الف: توالت                  ب: دستشویی          ج: محل کار           د: دوش

11

اجزای هرم حریق چند وجه دارد؟الف:سه      ب:چهار           ج:پنج         د:شش

 

12

حالت طبیعی جسم و روان یعنی زمانی که اعضای بدن انسان به صورت طبیعی عمل نماید ............ می نامند

الف: سلامتی    ب: بیماری غیر آشکار    ج: بهداشت       د:طیف تندرستی

13

کدام یک از گرد وغبارهای زیر جزء گردو غبارهای خطرناک محسوب می شود؟

الف: آرد         ب: سیلیس          ج: پشم        د: همه موارد

14

بیماری پوستی که بر اثر تماس و مواجهه با حلالها ایجاد می شود .............. نام دارد.

الف: سیاه زخم     ب :بسینوزیس            ج:درماتیت     د: آنتراکس

15

حمل و نقل اجسام و مواد در فواصل طولانی را .......................... می گویند.

16

تندرستی غیر از بعد جسمانی و روانی دارای بعد .......................... نیز می باشد.

17

منبع اصلی نور طبیعی ..................... است.

18

به طور متوسط هر فرد بالغ بر ........................ ساعت خواب نیاز دارد.

19

............................. حالتی است که در پی بروز هر گونه دگرگونی ناخوشایند و رنج آوری که تندرستی را دچار اختلال می کند ایجاد می گردد.

20

خطرات مایعات سرمازا عبارتند از خطرات فیزیکی ،خطرات سلامتی و خطرات.....................

21

هدف از ارگونومی چیست؟

22

دو خطر سلامتی ناشی از وسایل گاز سوز را بنویسید؟

23

دو مورد پیشگیری از عوارض ناشی از گرما را ذکر نمایید؟

24

دو راه جهت حفظ سلامت و بهداشت دهان ودندان را بنویسید؟

25

عوامل بیولوژیک محیط کار به چند دسته تقسیم می شوند ، نام ببرید؟

26

حادثه را تعریف کنید؟

27

دو مورد از آلاینده های هوا که به صورت گاز و بخار هستند را نام ببرید؟

28

دو مورد از سیستم های روشنایی را نام ببرید؟

29

چهار نوع از انواع خستگی را نام ببرید؟

30

اختلالات مهم بینایی را نام ببرید؟

31

از شرایط و ضوابط بهداشتی حمام،دوش کارگاهها دو مورد را بنویسید؟

32

هرم حریق را رسم کنید؟

                                                             موفق وموید باشید:

                                                                     شیرزادی

                    نمونه دوم 2صرفا جهت آشنایی بیشتر هنرجویان وکسب نمره عالی آنها می باشد:


1- - سازمان جهانی بهداشت (W.H.O) سلامتی را .........................
الف- تامین رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی بیان کرده است.
ب- نبودن بیماری بیان نموده است
ج- نبودن نقص عضو بیان کرده است
د- همه موارد ذکر شده

2- در مورد اندام گوش کدامیک صحیح است؟
الف- وظیفه گوش فقط دریافت ارتعاشات و امواج صوتی است
ب- وظیفه گوش فقط حفظ تعادل بدن میباشد
ج- گوش انسان از سه قسمت « خارجی- میانی-داخلی » تشکیل شده است.
د- پرده صماخ در گوش داخلی قرار دارد

3- کدامیک از موارد زیر در مورد گردش خون انسان صحیح می باشد؟
الف- مدار کوچک خون را از قلب به سرو گردن می رساند.
ب- مدار کوچک خون را از قلب به اندامهای فوقانی و تحتانی بدن می رساند
ج- مدار بزرگ خون را از قلب به ریه ها می رساند .
د- مدار بزرگ خون را از قلب به اندامهای فوقانی و تحتانی بدن می رساند.

4- کدامیک از موارد زیر از دلایل استراحت و تفریح پس از فعالیتهای روزانه نمی باشد؟
الف- کسب آمادگی ب- بازسازی جسمی
ج- احساس فرسودگی د- داشتن آرامش روانی

5- مهمترین عامل موثر در تشدید آلودگی محیط زیست چیست؟
الف- رشد جمعیت انسانی ب- ماشین ها
ج- بروز انواع بیماریها د- آلاینده های شیمیایی

6- مجموعه‌ای‌ازعوامل‌وشرایط وتاثیرات متقابلی که زندگی موجودات زنده را تحت تاثیر قرار میدهد چیست؟
الف-محیط زیست ب- بهداشت محیط
ج- بهداشت فردی د- بهداشت جامعه

7- بهترین مکان برای جداسازی اجزای قابل بازیافت زباله کجاست؟
الف- حاشیه شهرها ب- مناطق مسکونی
ج- نقطه تولید د- سطل زبالها

8- میکروارگانیسمهای که دربدن ایجاد بیماری میکند. . . . . . . . . . .نامیده میشود.
الف- آلاینده های فیزیکی ب- آلاینده های شیمیایی
ج- آلاینده های میکربی د- پاتوژن

9- در یک تصفیه خانه فاضلاب اولین مرحله بعد از ورود فاضلاب خام و نیز آخرین
مرحله تصفیه فاضلاب به ترتیب کدام است؟
الف- آشغالگیری- تصفیه بیولوژیکی ب- آشغالگیری-گندزدایی
ج- گندزدایی- آشغالگیری د- گندزدایی- گندزدایی

10- رایج ترین روش گندزدایی آبهای آشامیدنی چیست؟
الف- پرتو فروسرخ ب- گاز اکسیژن
ج- شن وماسه د- کلر و مشتقات آن

11- به چه دلیل با ایجاد محیط کار سالم میتوان به افزایش بهره وری در کار کمک نمود؟
الف- بعلت حفظ سلامت کارکنان ب- بعلت ایجاد ضررهای مستقیم
ج- بعلت ضررهای غیر مستقیم د- مواردب وج


12- آلودگی صدا با کدام مقیاس بیان میشود؟
الف- فرکانس ب- هرتز
ج- بسامد د- دسی بل
13- برای کاهش صدا در محل دریافت از چه روشی استفاده میشود؟
الف- با نصب صحیح وسایل
ب- با انتخاب مناسب مواد ساختمانی در ساخت
ج- استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند گوشی
د- همه موارد ذکر شده

14-زمانی که دمای بدن انسان بیشتر از دمای اشیای اطراف باشد، گرما از راه .................. از بدن دفع میشود.
الف- جابجایی ب- هدایت
ج- تابش د- تبخیر

15-غش گرمایی بعلت بروز آسیب در ....................... بوجود می آید.
الف- سیستم قلبی و عروقی ب- مغز
ج- کلیه ها د- پوست و عضلات

16-کدامیک از اعضای بدن بیشترین نقش را در دفع گرما از بدن بر عهده دارد؟
الف- پوست ب- دستگاه تنفسی
ج- ریه ها د- کلیه ها

17-نوری که شامل تمام طول موج های قابل دیدن باشد.....................به نظر میرسد.
الف- زرد ب- قرمز ج- سفید د- سیاه

18-اندازه نورانی بودن یک سطح را ........................... گویند.
الف- شمع ب- لومن
ج- تباین د- درخشندگی

19-از مزایای روشنایی غیر مستقیم می باشد؟
الف- جلوگیری از خیرگی چشم ب- تشخیص عیب فراورده
ج- جذب قسمتی از نور بوسیله سقف د- انعکاس ازسقف

20-کدامیک از موارد زیر از پرتوهای یونساز نمی باشد؟
الف- پرتو ایکس ب- پرتو فرابنفش
ج- پرتو ذره ای د- پرتو گاما

21-اگر پرتو گیری در مدت طولانی و به مقدار کم صورت گیرد باعث ایجاد کدام نوع صدمه میشود؟
الف- زود رس ب- چشمی
ج- پوستی د- دیررس

22-از موارد احتیاطی هنگام کار با مواد شیمیایی نمی باشد؟
الف- جلوگیری از ایجاد گرد وغبار
ب-خودداری از سمپاشی کردن هنگام وزش باد
ج- جلوگیری از تماس مواد با آب
د- خودداری از خوردن و آشامیدن

23-از منابع تولید کربن دی اکسیدco2 نمی باشد؟
الف- تنفس ب- چراغهای شعله دار
ج- مردابها د- موتورهای دیزلی

24- در خشک شوییها از حلالها چه استفاده ای میشود؟
الف- از بین بردن لکه ها ب- پوشش سطحی در صنایع چوبی
ج- ساختن رنگهای مختلف د- تولیدچسب

25- کدامیک از حلالها اثرات بسیار شدید بیهوش کننده دارند؟
الف- هیدروکربنها ب- الکلها
ج- کتنها د- اترها

26- کدامیک از موارد زیر در کنترل سطح بخارات حلالها در محیطهای شغلی اثری ندارد؟
الف- کاهش زمان مواجهه با حلالها ب- کاهش دمای محیط
ج- کار با حلالها در محیط باز د-استفاده از سیستم تهویه عمومی

27-در مورد استفاده از حلالها کدام مورد درست است؟
الف- بعنوان تمیز کننده کف و دیوارکارگاهها میتوان از هر نوع حلالی استفاده کرد
ب- میتوان بعنوان تمیز کننده پوست از آنها استفاده کرد
ج- نگهداری مواد غذایی در ظروفی که قبلاً ظروف حلال بوده است
د- نگهداری از ظروف حلالها در جای امن، مادام که استفاده نمیشود

28- در کارخانه هایی که عملیات کار همراه با فرایند لعابکاری همراه است عوارض
زیر ممکن است بوجود بیاید به جز:
الف- پنوموکونیوزیس ب- ریه پر از گرد وغبار
ج- کاهش سرب خون کارگران د- مسمومیت با سرب

29-مواد اولیه اصلی برای ساختن صابون چیست؟
الف- چربیها و قلیاییها ب- قلیاییها و اسیدها
ج- نمکها و اسیدها ب- نمکها و چربیها

30- کدامیک در مورد پاک کننده ها صحیح می باشد؟
الف- خطرات و سمیت پاکنندهای غیر صابونی کمتر از صابونی می باشد
ب- صابون در آب سخت به دلیل املاح کلسیم و منیزیم کف میکند
ج-درپاک کنندهای صابونی بجای چربی طبیعی از مشتقات نفتی استفاده میشود
د- انفجار ناشی از دیگهای بخار از مخاطرات پاک کننده است

31- هر ماده جدید یا ناشناخته را که نمی دانید چیست احتیاطاً .................... تلقی نمایید.
الف- آفت ب- سم
ج- حلال د- تینر

32- مواجهه مکرر با آفت کشها ی فسفر دار چه عارضه ای ایجاد می کند؟
الف- توقف فعالیت آنزیم کولین استراز
ب- تعریق شدیدو تهوع
ج- آبریزش از بینی و چشم
د- سردرد و گیجی

33- ذرات جامد یا مایعی که در نتیجه احتراق ناقص مواد آلی ایجاد می شوند چه نامیده میشوند؟
الف- دمه ب- مه
ج- فاگ د- دود

34- کدام دسته از افراد در مواجهه با گرد وغبار قرار می گیرند؟
الف- معدنکاران ب- سفالگران
ج- ریخته گرها د- همه موارد فوق

35- کدامیک در مورد افرادی که با سیمان سرو کار دارند درست نیست؟
الف- بیماریهای تنفسی در این افراد زیاد است
ب- اختلالات گوارشی در این افراد کم دیده میشود
ج- استفاده از دوش و تسهیلات شست و شو برای این افراد ضروری است
د- ضایعات اگزمایی و عفونتهای پوست زیاد است

36 - از راههای فنی کنترل گرد و غبار نمی باشد؟
الف) حذف و جانشینی ب) جداسازی و محصور کردن
ج)تهویه و پالایش هوا د) فراهم نمودن وسایل حفاظت فردی

37-قارچها و انگلها جزو کدام دسته از عوامل زیان آور محسوب میشوند ؟
الف- فیزیکی ب- شیمیایی
ج- بیولوژیکی د- مکانیکی

38-کدامیک از موارد زیر در تولید بیماریهای عفونی در انسان از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
الف-قارچها و گیاهان ب- انگلها و باکتریها
ج- باکتریها و ویروسها د- ویروسها و انگلها

39-حالتی که بروز آن درانسان سبب کاهش کارآیی و مقاومت بدن می گردد چه نامیده میشود؟
الف- خستگی ب- ارگونومی
ج- سرکادین د- فیزیولوژی کار

40-از نظر فیزیولوژیک، در چرخاندن فرمان اتومبیل کدام کار ماهیچه ای صورت گرفته است
و بازدم کدام کار ماهیچه ای بیشتر است؟
الف- استاتیک-دینامیک ب- استاتیک-استاتیک
ج- دینامیک-استاتیک د- دینامیک-دینامیک

41- واژه ارگونومی از ترکیب دو واژه ارگو به معنی ................ و نوموس به معنی .............. بوجود آمده است.
الف- کار- قانون ب- قانون –کار
ج-ابعاد- بدن د- بدن-ابعاد

42- توزیع وزن در روی ستون فقرات از بالا به پایین................. میشود و در پنچمین مهره کمری به ................. میرسد؟
الف- زیادتر- حداقل ب- زیادتر – حداکثر
ج- کمتر –حداقل د- کمتر –حداکثر

43- ارتفاع صندلی مناسب کار چقدر است؟
الف- در حدود ارتفاع زانو ب- به اندازه ایی که پاها آویزان باشند
ج- پایین تر از ارتفاع زانو د- هیچکدام

44-بهترین ارتفاع برای کارهای دستی در چه محدوده ای است؟
الف-در ارتفاع پایینتر از آرنج ب- در حدود سطح آرنج
ج- در ارتفاع بالاتر از آرنج د- فرقی نمیکند

45-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف- ظروف آشپزخانه باید از جنس زنگ نزن باشد
ب- استفاده از ظروف سربی در آشپزخانه ممنوع است
ج- استفاده از نمکدان بدون سرپوش مانعی ندارد
د- استفاده از قندان بدون سرپوش ممنوع است

46- در کدام کارگاه وجود ماشین لباسشویی برای شتشوی البسه کارگران ضروری نیست؟
الف- اگر در فرایند تولید از آسبست استفاده شود
ب- در کارگاههایی که با چوب سروکار دارند
ج- اگر با مواد عفونت زا سروکار داشته باشند
د- در کارگاههایی که از سموم استفاده میشود

47- منظور از عبارت « بخیر گذشت » یا « از بغل گوشمان رد شد» چیست؟
الف- حادثه اتفاق افتاده ولی صدمه یا خسارت وارد نشده است
ب- حادثه اتفاق افتاده و خسارت واردشده است
ج- حادثه اتفاق نیفتاده است
د- کم مانده بود که حادثه اتفاق بیفتد

48- کدام مورد، از خطرات برق گرفتگی نمی باشد؟
الف- سوختگی از برق ب- فیبریلاسیون بطنی
ج- شوک الکتریکی د- اتصال کوتاه

49- بلند کردن بار از یک محل و قرار دادن آن در محلی دیگر با استفاده از بالابرها را ...................... گویند.
الف- حمل و نقل مکانیکی ب- جابجایی مکانیکی
ج- ترانسپورت د- حمل مکانیکی

50- برای اطفای حریق از کدام روش میتوان استفاده کرد؟
الف) سرد کردن ب) رساندن اکسیژن
ج) کمک به فعل وانفعال شیمیایی د) همه موارد
                                                 شیرزادی

* توجه* (تعداد سئوالات 50 عدد میباشد )
1- - سازمان جهانی بهداشت (W.H.O) سلامتی را .........................
الف- تامین رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی بیان کرده است.
ب- نبودن بیماری بیان نموده است
ج- نبودن نقص عضو بیان کرده است
د- همه موارد ذکر شده

2- در مورد اندام گوش کدامیک صحیح است؟
الف- وظیفه گوش فقط دریافت ارتعاشات و امواج صوتی است
ب- وظیفه گوش فقط حفظ تعادل بدن میباشد
ج- گوش انسان از سه قسمت « خارجی- میانی-داخلی » تشکیل شده است.
د- پرده صماخ در گوش داخلی قرار دارد

3- کدامیک از موارد زیر در مورد گردش خون انسان صحیح می باشد؟
الف- مدار کوچک خون را از قلب به سرو گردن می رساند.
ب- مدار کوچک خون را از قلب به اندامهای فوقانی و تحتانی بدن می رساند
ج- مدار بزرگ خون را از قلب به ریه ها می رساند .
د- مدار بزرگ خون را از قلب به اندامهای فوقانی و تحتانی بدن می رساند.

4- کدامیک از موارد زیر از دلایل استراحت و تفریح پس از فعالیتهای روزانه نمی باشد؟
الف- کسب آمادگی ب- بازسازی جسمی
ج- احساس فرسودگی د- داشتن آرامش روانی

5- مهمترین عامل موثر در تشدید آلودگی محیط زیست چیست؟
الف- رشد جمعیت انسانی ب- ماشین ها
ج- بروز انواع بیماریها د- آلاینده های شیمیایی

6- مجموعه‌ای‌ازعوامل‌وشرایط وتاثیرات متقابلی که زندگی موجودات زنده را تحت تاثیر قرار میدهد چیست؟
الف-محیط زیست ب- بهداشت محیط
ج- بهداشت فردی د- بهداشت جامعه

7- بهترین مکان برای جداسازی اجزای قابل بازیافت زباله کجاست؟
الف- حاشیه شهرها ب- مناطق مسکونی
ج- نقطه تولید د- سطل زبالها

8- میکروارگانیسمهای که دربدن ایجاد بیماری میکند. . . . . . . . . . .نامیده میشود.
الف- آلاینده های فیزیکی ب- آلاینده های شیمیایی
ج- آلاینده های میکربی د- پاتوژن

9- در یک تصفیه خانه فاضلاب اولین مرحله بعد از ورود فاضلاب خام و نیز آخرین
مرحله تصفیه فاضلاب به ترتیب کدام است؟
الف- آشغالگیری- تصفیه بیولوژیکی ب- آشغالگیری-گندزدایی
ج- گندزدایی- آشغالگیری د- گندزدایی- گندزدایی

10- رایج ترین روش گندزدایی آبهای آشامیدنی چیست؟
الف- پرتو فروسرخ ب- گاز اکسیژن
ج- شن وماسه د- کلر و مشتقات آن

11- به چه دلیل با ایجاد محیط کار سالم میتوان به افزایش بهره وری در کار کمک نمود؟
الف- بعلت حفظ سلامت کارکنان ب- بعلت ایجاد ضررهای مستقیم
ج- بعلت ضررهای غیر مستقیم د- مواردب وج


12- آلودگی صدا با کدام مقیاس بیان میشود؟
الف- فرکانس ب- هرتز
ج- بسامد د- دسی بل
13- برای کاهش صدا در محل دریافت از چه روشی استفاده میشود؟
الف- با نصب صحیح وسایل
ب- با انتخاب مناسب مواد ساختمانی در ساخت
ج- استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند گوشی
د- همه موارد ذکر شده

14-زمانی که دمای بدن انسان بیشتر از دمای اشیای اطراف باشد، گرما از راه .................. از بدن دفع میشود.
الف- جابجایی ب- هدایت
ج- تابش د- تبخیر

15-غش گرمایی بعلت بروز آسیب در ....................... بوجود می آید.
الف- سیستم قلبی و عروقی ب- مغز
ج- کلیه ها د- پوست و عضلات

16-کدامیک از اعضای بدن بیشترین نقش را در دفع گرما از بدن بر عهده دارد؟
الف- پوست ب- دستگاه تنفسی
ج- ریه ها د- کلیه ها

17-نوری که شامل تمام طول موج های قابل دیدن باشد.....................به نظر میرسد.
الف- زرد ب- قرمز ج- سفید د- سیاه

18-اندازه نورانی بودن یک سطح را ........................... گویند.
الف- شمع ب- لومن
ج- تباین د- درخشندگی

19-از مزایای روشنایی غیر مستقیم می باشد؟
الف- جلوگیری از خیرگی چشم ب- تشخیص عیب فراورده
ج- جذب قسمتی از نور بوسیله سقف د- انعکاس ازسقف

20-کدامیک از موارد زیر از پرتوهای یونساز نمی باشد؟
الف- پرتو ایکس ب- پرتو فرابنفش
ج- پرتو ذره ای د- پرتو گاما

21-اگر پرتو گیری در مدت طولانی و به مقدار کم صورت گیرد باعث ایجاد کدام نوع صدمه میشود؟
الف- زود رس ب- چشمی
ج- پوستی د- دیررس

22-از موارد احتیاطی هنگام کار با مواد شیمیایی نمی باشد؟
الف- جلوگیری از ایجاد گرد وغبار
ب-خودداری از سمپاشی کردن هنگام وزش باد
ج- جلوگیری از تماس مواد با آب
د- خودداری از خوردن و آشامیدن

23-از منابع تولید کربن دی اکسیدco2 نمی باشد؟
الف- تنفس ب- چراغهای شعله دار
ج- مردابها د- موتورهای دیزلی

24- در خشک شوییها از حلالها چه استفاده ای میشود؟
الف- از بین بردن لکه ها ب- پوشش سطحی در صنایع چوبی
ج- ساختن رنگهای مختلف د- تولیدچسب

25- کدامیک از حلالها اثرات بسیار شدید بیهوش کننده دارند؟
الف- هیدروکربنها ب- الکلها
ج- کتنها د- اترها

26- کدامیک از موارد زیر در کنترل سطح بخارات حلالها در محیطهای شغلی اثری ندارد؟
الف- کاهش زمان مواجهه با حلالها ب- کاهش دمای محیط
ج- کار با حلالها در محیط باز د-استفاده از سیستم تهویه عمومی

27-در مورد استفاده از حلالها کدام مورد درست است؟
الف- بعنوان تمیز کننده کف و دیوارکارگاهها میتوان از هر نوع حلالی استفاده کرد
ب- میتوان بعنوان تمیز کننده پوست از آنها استفاده کرد
ج- نگهداری مواد غذایی در ظروفی که قبلاً ظروف حلال بوده است
د- نگهداری از ظروف حلالها در جای امن، مادام که استفاده نمیشود

28- در کارخانه هایی که عملیات کار همراه با فرایند لعابکاری همراه است عوارض
زیر ممکن است بوجود بیاید به جز:
الف- پنوموکونیوزیس ب- ریه پر از گرد وغبار
ج- کاهش سرب خون کارگران د- مسمومیت با سرب

29-مواد اولیه اصلی برای ساختن صابون چیست؟
الف- چربیها و قلیاییها ب- قلیاییها و اسیدها
ج- نمکها و اسیدها ب- نمکها و چربیها

30- کدامیک در مورد پاک کننده ها صحیح می باشد؟
الف- خطرات و سمیت پاکنندهای غیر صابونی کمتر از صابونی می باشد
ب- صابون در آب سخت به دلیل املاح کلسیم و منیزیم کف میکند
ج-درپاک کنندهای صابونی بجای چربی طبیعی از مشتقات نفتی استفاده میشود
د- انفجار ناشی از دیگهای بخار از مخاطرات پاک کننده است

31- هر ماده جدید یا ناشناخته را که نمی دانید چیست احتیاطاً .................... تلقی نمایید.
الف- آفت ب- سم
ج- حلال د- تینر

32- مواجهه مکرر با آفت کشها ی فسفر دار چه عارضه ای ایجاد می کند؟
الف- توقف فعالیت آنزیم کولین استراز
ب- تعریق شدیدو تهوع
ج- آبریزش از بینی و چشم
د- سردرد و گیجی

33- ذرات جامد یا مایعی که در نتیجه احتراق ناقص مواد آلی ایجاد می شوند چه نامیده میشوند؟
الف- دمه ب- مه
ج- فاگ د- دود

34- کدام دسته از افراد در مواجهه با گرد وغبار قرار می گیرند؟
الف- معدنکاران ب- سفالگران
ج- ریخته گرها د- همه موارد فوق

35- کدامیک در مورد افرادی که با سیمان سرو کار دارند درست نیست؟
الف- بیماریهای تنفسی در این افراد زیاد است
ب- اختلالات گوارشی در این افراد کم دیده میشود
ج- استفاده از دوش و تسهیلات شست و شو برای این افراد ضروری است
د- ضایعات اگزمایی و عفونتهای پوست زیاد است

36 - از راههای فنی کنترل گرد و غبار نمی باشد؟
الف) حذف و جانشینی ب) جداسازی و محصور کردن
ج)تهویه و پالایش هوا د) فراهم نمودن وسایل حفاظت فردی

37-قارچها و انگلها جزو کدام دسته از عوامل زیان آور محسوب میشوند ؟
الف- فیزیکی ب- شیمیایی
ج- بیولوژیکی د- مکانیکی

38-کدامیک از موارد زیر در تولید بیماریهای عفونی در انسان از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
الف-قارچها و گیاهان ب- انگلها و باکتریها
ج- باکتریها و ویروسها د- ویروسها و انگلها

39-حالتی که بروز آن درانسان سبب کاهش کارآیی و مقاومت بدن می گردد چه نامیده میشود؟
الف- خستگی ب- ارگونومی
ج- سرکادین د- فیزیولوژی کار

40-از نظر فیزیولوژیک، در چرخاندن فرمان اتومبیل کدام کار ماهیچه ای صورت گرفته است
و بازدم کدام کار ماهیچه ای بیشتر است؟
الف- استاتیک-دینامیک ب- استاتیک-استاتیک
ج- دینامیک-استاتیک د- دینامیک-دینامیک

41- واژه ارگونومی از ترکیب دو واژه ارگو به معنی ................ و نوموس به معنی .............. بوجود آمده است.
الف- کار- قانون ب- قانون –کار
ج-ابعاد- بدن د- بدن-ابعاد

42- توزیع وزن در روی ستون فقرات از بالا به پایین................. میشود و در پنچمین مهره کمری به ................. میرسد؟
الف- زیادتر- حداقل ب- زیادتر – حداکثر
ج- کمتر –حداقل د- کمتر –حداکثر

43- ارتفاع صندلی مناسب کار چقدر است؟
الف- در حدود ارتفاع زانو ب- به اندازه ایی که پاها آویزان باشند
ج- پایین تر از ارتفاع زانو د- هیچکدام

44-بهترین ارتفاع برای کارهای دستی در چه محدوده ای است؟
الف-در ارتفاع پایینتر از آرنج ب- در حدود سطح آرنج
ج- در ارتفاع بالاتر از آرنج د- فرقی نمیکند

45-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف- ظروف آشپزخانه باید از جنس زنگ نزن باشد
ب- استفاده از ظروف سربی در آشپزخانه ممنوع است
ج- استفاده از نمکدان بدون سرپوش مانعی ندارد
د- استفاده از قندان بدون سرپوش ممنوع است

46- در کدام کارگاه وجود ماشین لباسشویی برای شتشوی البسه کارگران ضروری نیست؟
الف- اگر در فرایند تولید از آسبست استفاده شود
ب- در کارگاههایی که با چوب سروکار دارند
ج- اگر با مواد عفونت زا سروکار داشته باشند
د- در کارگاههایی که از سموم استفاده میشود

47- منظور از عبارت « بخیر گذشت » یا « از بغل گوشمان رد شد» چیست؟
الف- حادثه اتفاق افتاده ولی صدمه یا خسارت وارد نشده است
ب- حادثه اتفاق افتاده و خسارت واردشده است
ج- حادثه اتفاق نیفتاده است
د- کم مانده بود که حادثه اتفاق بیفتد

48- کدام مورد، از خطرات برق گرفتگی نمی باشد؟
الف- سوختگی از برق ب- فیبریلاسیون بطنی
ج- شوک الکتریکی د- اتصال کوتاه

49- بلند کردن بار از یک محل و قرار دادن آن در محلی دیگر با استفاده از بالابرها را ...................... گویند.
الف- حمل و نقل مکانیکی ب- جابجایی مکانیکی
ج- ترانسپورت د- حمل مکانیکی

50- برای اطفای حریق از کدام روش میتوان استفاده کرد؟
الف) سرد کردن ب) رساندن اکسیژن
ج) کمک به فعل وانفعال شیمیایی د) همه موارد


91/2/20::: 4:16 ع